Off-site Show curated by 2277club
with Leyli Aslanova, Vitaly Bezpalov, Vladimir Chernyshev, Arthur Golyakov, Masha Gorokhvodatskaya, Stas Lobachevskiy, Masha Kovtun, Sasha Nesterkina, PA├ĆEN, Alessandro Rauschmann, Liya Safina, Zuhra Salakhova, Jascha Schieche, BWb1, Nastya Vasileva, Vanya Venmer, Dishon Yuldash